De bijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden zoals op de site vermeld staan.
Als een bijeenkomst niet doorgaat omdat de docent ziek is, wordt deze zo snel mogelijk ingehaald. Er wordt een datum gepland in overleg met de cursisten.

Zodra je je hebt ingeschreven, ben je verplicht het cursusgeld te voldoen.
Je ontvangt een factuur per mail. De inschrijving is pas definitief als het cursusgeld betaald is. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus moet je betaling zijn voldaan. Heb je je korter dan twee weken voor aanvang van de cursus ingeschreven, dan dient het cursusgeld per direct te worden overgemaakt.

Betaal op tijd om zeker te zijn van een plaats.
Het kan voorkomen dat de cursus ver voor aanvang is volgeboekt en er mensen op de wachtlijst staan. Wanneer je niet op tijd betaalt, kan je plaats worden aangeboden aan iemand op de wachtlijst. Betaal dus op tijd om zeker te zijn van een plaats.

Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de cursus.
Je kunt, per mail, tot twee weken voor het begin van de cursus annuleren. Later annuleren is niet mogelijk en het cursusgeld blijft volledig invorderbaar. Als je je vlak voor aanvang van de cursus inschrijft, en je deelname is begonnen, is annuleren niet meer mogelijk. Er geldt in alle gevallen een bedenktermijn van 14 dagen.

Wanneer krijg je geen geld terug?
Je krijgt geen geld terug bij niet-gevolgde lessen of wanneer je de cursus voortijdig afbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

Gemiste lessen.
Als je een of meerdere lessen mist krijg je de stof en opdrachten per e-mail nagestuurd.

Als er voor een cursus te weinig aanmeldingen zijn en de cursus niet doorgaat.
Je ontvangt hier zo spoedig mogelijk bericht over, maar uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Je ontvangt het betaalde cursusgeld dan in zijn geheel terug.